Вирішення системної проблеми неплатоспроможності державних підприємств у фокусі уваги Проєкту ЄС " Право-Justice"

Україна має рекордну кількість непрацюючих державних підприємств. Продовження існування таких підприємств породжує цілу масу додаткових фінансових, соціальних, корупційних та навіть екологічних проблем. Мають місце випадки коли підприємство “існує лише на папері”, з його керівником відсутній будь-який зв'язок, а доля активів взагалі невідома. Переважна більшість таких підприємств має стрімко зростаючу заборгованість, як перед державою, так і перед приватним сектором. З огляду на це, такі підприємства більшою мірою є тягарем для держави, ніж активом.

Довгий час законодавство не передбачало чіткого і прозорого механізму, який би давав можливість державі позбутися таких підприємств, забезпечивши баланс між інтересами боржників та кредиторів. У листопаді 2022 було зареєстровано Проєкт Закону №8205 "Про особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі" (надалі Проект Закону № 8205). Експерти Проєкту ЄС "Право-Justice" брали активну участь в робочій групі з підготовки даного законопроєкту до другого читання.

11.04.2023 зазначений вище закон було прийнято Верховною Радою України і направлено на підпис Президенту України. В рамках робочої групи Експерти Проєкту ЄС "Право-Justice" надали низку конструктивних рекомендацій щодо вдосконалення Проєкту Закону № 8205, які в значній мірі були враховані розробниками Проєкту Закону № 8205 та позитивно оцінені членами робочої групи. Зокрема, експертами Проєкту ЄС "Право-Justice "

  • Запропоновано використовувати стандартизовані форми планів-графіків, звітів за результатами процедури припинення та конкретизовано вимоги до них;

  • Уточнено вимоги до ліквідатора та запропоновано можливий механізм його відбору

  • Вдосконалено численні положення Проекту Закону № 8205 з техніко-юридичної точки зору

  • Узгоджено низку формулювань Проекту Закону № 8205 з іншими нормативно-правовими актами

  • Надано обґрунтування щодо юридичних та операційних ризиків, які можуть виникнути у разі призначенням ліквідатором державного підприємства юридичної особи чи комісії.

Таким чином, Проєкт Закону № 8205 впроваджує регламентовану та контрольовану власником (державою) процедуру ліквідації економічно неактивних державних підприємств. Це буде досягнуто завдяки тому, що права та обов’язки ліквідатора детально визначені в Проєкті Закону № 8205. Ліквідатор, який призначається Фондом державного майна є повністю підзвітним останньому і зобов’язаний на щомісячній основі інформувати Фонд про свій прогрес з ліквідацією відповідного державного підприємства. В якості ліквідатора пропонується призначати на конкурсних засадах арбітражних керуючих, оскільки останні є найбільш кваліфікованими експертами з питань ліквідації бізнесу. Водночас, Проєкт Закону № 8205 не забороняє призначати ліквідатором фізичну особу не з числа арбітражних керуючих. У разі ухвалення, Проект Закону № 8205 сприятиме забезпеченню розшуку з подальшим прозорим продажем на публічних торгах майна та активів економічно неактивних державних підприємств.

Позитивною новелою Проект Закону № 8205 є запровадження прозорого механізму оплати послуг ліквідаторів державних підприємств. До цього часу, це питання залишається неврегульованим і ліквідатори державних підприємств фактично здійснюють свою діяльність в "сірій зоні", не отримуючи за це винагороду, розмір і порядок оплати якої був би визначений на законодавчому рівні. На нашу думку, підписання Президентом України Закону № 8205 сприятиме вирішенню системної проблеми неплатоспроможності державних підприємств.

Проєкт ЄС "Право-Justice" продовжує відслідковувати подальший розвиток у цьому питанні та буде надавати допомогу Фонду державного майна та Міністерству юстиції України в сфері питань банкрутства та неплатоспроможності підприємств державного сектору економіки.